main
product
information
contact
main
main
main
Regeringens miljøplan

Sikkerhed og miljø i samme plan


19-01-07: 14:57


Energiplanen er ambitiøs og realistisk, mener Connie Hedegaard,
mens Anders Fogh har fokus på den sikkerhedspolitiske gevinst ved
at være selvforsynet.
Foto: Vattenfall
Anders Fogh fokuserer på den sikkerhedspolitisk gevinst ved en
stærk dansk energi-sektor, og Connie Hedegaard (K) mener,
planen er både overordentlig ambitiøs og realistisk.

Af Martin Kaae

DF sad med ved energi-bordet

Fogh: Ingen afgift for brintbiler

S: Uambitiøst energiudspil
De overordnede mål i regeringens "miljøplan 2025" kan samles i disse
punkter:

Andelen af vedvarende energi skal fordobles til 30
procent
Forbruget af fossile brændstoffer skal reduceres
med 15 procent i forhold til i dag
Investeringer i energiforskning fordobles til 1 mia.
kr. årligt.

"Der er tre vigtige grunde til, at vi har lavet planen. Hensynet til
miljøet, forsyningssikkerheden og så det sikkerhedspolitiske
element," sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), da
han havde præsenteret planen efter regeringens to dages seminar på
Havreholm Slot.

Han afviste at prioritere de tre hensyn i forhold til hinanden, men han
vedkendte sig dog, at det var det sikkerhedsmæssige element, der for
alvor havde fået ham til at interessere sig for emnet.

"Der er visse lande - ingen nævnt, ingen glemt - der misbruger deres
energiforsyning til at lave afpresning på andre. Det er jeg blevet meget
opmærksom på de seneste år. Derfor skal vi i Danmark være
uafhængige af energi udefra. Det er vi i dag, og det skal vi også være,
når reservene slipper op i Nordsøen," sagde Anders Fogh
Rasmussen, der ikke ønskede at sætte navn på "visse" lande - heller
ikke direkte adspurgt om "Rusland."

Connie: Ambitiøst og realistisk

Miljøminister Connie Hedegaard glæder sig over en energiplan, der er
helt efter hendes hoved.

Mange kloge hoveder har været inde over, og derfor mener vi, at det
her er både ambitiøst og realistisk.

—Connie Hedegaard (K), miljøminister"Målsætningerne er meget
ambitiøse, og det vil blive bemærket rundt om i verden, at vi har
planer om at reducere vores energiforbrug så ambitiøst," sagde
Hedegaard, der godt er klar over, at oppositionen ønsker en endnu
mere ambitiøse plan.

"Jeg så godt et papir fra Socialdemokraterne i efteråret, der ville have
halvdelen af energien som vedvarende. Men 30 procent er
overordentlig ambitiøst, og vi er nødt til at se på forudsætningerne for,
at man kan nå sit mål. Mange kloge hoveder har været inde over, og
derfor mener vi, at det her er både ambitiøst og realistisk," sagde
Connie Hedegaard.

Hensyn til økonomien

Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) brugte
pressemødet til at understrege, at regeringen ikke bare kan stramme
miljøkravene over evne.

"Vi skal tage hensyn til en sund økonomisk vækst i det danske
samfund, og det gør vi med de her mål," sagde Flemming Hansen og
tilføjede, at han håber på et bredt politisk forlig om planen.

"Det er en aftale, der skal række mange år frem i tiden, og derfor er
bredden vigtig i aftalen."

DF sad med ved energi-bordet

19-01-07: 15:25 | af: maka

Dansk Folkeparti har været med til at udarbejde den energiplan,
som regeringen kunne præsentere fredag. Det oplyser DF's
energiordfører, Tina Petersen.

Sikkerhed og miljø i samme plan
"Jeg har fået lov til at være med i udviklingen af denne visionære
plan. Jeg har i det seneste år deltaget i møderne med V og K, og
jeg er enig med dem hele vejen. Jeg kan kun sige, at det har
været dejligt at sidde med," siger Tina Petersen, der dog ikke var
med til at skrive den færdige tekst.

"Jeg så ikke det endelige udspil, men det holder sig ordret til det,
vi har snakket om," siger hun.

Socialdemokraternes energiordfører, Kim Mortensen, siger, at det
ser ud, som om DF allerede har forhandlet med regeringen.

"Hvis det er rigtigt, så har regeringen et stort
troværdighedsproblem over for de partier, som de normalt laver
energiforlig med, nemlig S, R og SF. Så sent som torsdag sagde
energiministeren, at der ikke har været forhandlet med Dansk
Folkeparti," siger Kim Mortensen.

På pressemødet understregede transport- og energiministeriet
Flemming Hansen, at han håber på en bred aftale.

Fogh: Ingen afgift for brintbiler

19-01-07: 13:42 | af: olst
Foto: Scanpix
Når prisen på brintbiler en dag kommer ned i et prisleje, hvor almindelige
mennesker kan være med, vil regeringen fremme udbredelsen af de
miljøvenlige køretøjer ved at fritage dem for afgifter.

Det sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), da han
fremlagde regeringens energiplan frem til 2025.

Ud over at begrænse landets afhængighed af olie, gas og kul med mindst
15 procent, skal planen medvirke til, at Danmark kan yde sit bidrag til at
begrænse klimaforandringer - samtidig med at væksten i samfundet kan
fortsætte.

Det er et langsigtet mål, erkendte statsministeren:

"En dag slipper forsyningerne op, så skal vi være klar til at forsyne os
selv. Det er det, regeringen lægger op til," sagde Anders Fogh
Rasmussen, der karakteriserede planen som "et ambitiøst udspil, der
befæster Danmarks førende position på energiområdet".

Bevillingerne til energiforskning fordobles til en milliard kroner om året fra
2010. Pengene skal bl.a. gå til forskning i biobrændstof, brint,
brændselsceller og vindenergi.

Det er regeringens hensigt at genvurdere strategien hvert fjerde år i takt
med den teknologiske udvikling.

Regeringen har som mål, at det samlede energiforbrug i Danmark ikke
må stige frem til 2025, sagde energiminister Flemming Hansen (K)
ved præsentationen af energiplanen.

Planen er ambitiøs og gennemtænkt, sagde Flemming Hansen. Den
mindsker afhængigheden af kul, olie og gas med mindst 15 procent,
samtidig med at den vedvarende energi skal vokse til mindst 30 procent
og samtidig give plads til økonomisk vækst i samfundet.

Forslag om biobrændstof stemt ned

19-01-07: 11:42 | af: olst

I aftes vendte regeringen tommelfinge­ren ned for et forslag fra SF om at
kræve bioethanol blandet i danskernes benzin allerede nu, skriver
ingeniøren.dk.

Samtidig truer Statoil ifølge Børsen med at sløjfe en planlagt investering på
750 mio. kr. i et bioetanolanlæg, hvis politikerne tøver med at kræve
biobenzin.

Men når regeringen i dag offentliggør sin energistrategi, vil den alligevel
indeholde en massiv satsning på bioethanol. Den tilsyneladende slingrende
kurs skyldes, at der har været stor uenighed i regeringen, om biobrændstof er
en god idé i dag, skriver ing.dk.

Nu skal den brygges på korn eller majskerner - i Sydamerika på sukker - og
skeptikere stiller spørgsmål ved miljøgevinsten. Blandt skeptikerne findes
miljøorganisationen Greenpeace.

Derimod mener regeringen, at næste generation af bioethanol, som kan
udvindes af halm og anden restbiomasse, er en rigtig god idé, som er værd at
støtte.